władze

Skład Zarządu Manchester United Supporters Club Poland:

 

»  Łukasz Papuga (Papsi) – Prezes – lpapuga@musc.pl

»  Mateusz Dymitruk (Dymek) – Wice Prezes – mdymitruk@musc.pl

»  Agnieszka Kozłowska (Agnieszka) – Sekretarz – akozlowska@musc.pl

»  Bogusława Dudzińska (bdudzinska) – Skarbnik – bdudzinska@musc.pl

»  Karol Sawczuk (Bizqit) – Członek Zarządu – ksawczuk@musc.pl

 

Skład Komisji Rewizyjnej Manchester United Supporters Club Poland:

 

»  Tomasz Pasek (Pasek)  – Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – tpasek@musc.pl

»  Bartosz Lasecki (Laksa) – członek Komisji Rewizyjnej – blasecki@wp.pl