Manchester United
Supporters Club Poland

oficjalne stowarzyszenie kibiców

MU Devil

Władze

Skład Zarządu Manchester United Supporters Club Poland:


»  Klaudia Mańka (Angel) - Prezes - kmanka@musc.pl

»  Maciej Juzoń (Hercu) - Wiceprezes - mjuzon@musc.pl
»  Agnieszka Kozłowska (Agnieszka) - Sekretarz - akozlowska@musc.pl
»  Bogusława Dudzińska (bdudzinska) - Skarbnik - bdudzinska@musc.pl

»  Łukasz Papuga (Papug) – Członek Zarządu - lpapuga@musc.pl

 
Skład Komisji Rewizyjnej Manchester United Supporters Club Poland:

»  Bartosz Lasecki (Laksa) - przewodniczący Komisji Rewizyjnej - blasecki@wp.pl
»  Szymon Pająk (Samp) - zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - spajak@musc.pl
» 
Mateusz Dymitruk (dymek)  - członek Komisji Rewizyjnej - mdymitruk@musc.pl