Manchester United
Supporters Club Poland

oficjalne stowarzyszenie kibiców

MU Devil

Dołącz do nas

Poniżej opisujemy krok po kroku co należy uczynić aby wstąpić w szeregi MUSC PL.


1. Na wstępie zapoznaj się ze statutem MUSC PL. Jest on dostępny na naszej stronie internetowej tutaj.
 

2. Po zapoznaniu się ze statutem MUSC PL pora na pobranie oraz wypełnienie deklaracji członkowskiej, którą można pobrać poniżej. 

 

DEKLARACJA MANCHESTER UNITED SUPPORTERS CLUB POLAND - dla osób pełnoletnich  

 

 

 

DEKLARACJA MANCHESTER UNITED SUPPORTERS CLUB POLAND - dla osób niepełnoletnich

 

 
UWAGA!

Prosimy o uważne wypełnienie deklaracji i zgodnie ze wskazówkami. Wszelkie niedopatrzenia mogą spowodować, iż Wasze przyjęcie w poczet członków MUSC PL zostanie oddalone. Szczególną uwagę zwracamy na poprawne uzupełnienie adresu e-mail.
 

3. Kolejny krok to zarejestrowanie sie chęci wstąpienia do MUSC za pomocą formularza dostępnego online między 1.04.2018 a 30.04.2018 w witrynie: http://tinyurl.com/WstapDoMUSC


 

Deklaracje przyjmowane są trakcie trwania Ogólnopolskiego naboru do MUSC PL tj. od 1 do 30 kwietnia każdego roku. Formularz rejestracyjny będzie dostepny do 30.04.2018 do godziny 23:59.

4. Przedostatni krok to przesłanie nam skanu wypełnionej i podpisanej papierowej deklaracji na adres mailowy nabor@musc.pl wraz ze skanem dowodu osobistego (lub innego dokumentu tożsamości) potwierdzającego dane zawarte w deklaracji o osobie kandydującej do MUSC PL lub jej pelnoprawnym opiekunie- WYSŁANIE TEGO MAILA JEST WARUNKIEM UZNANIA DEKLARACJI ZA WAŻNĄ!!!

Niezwykle istotne jest także, by osoba zgłaszająca się do MUSC zachowała papierową wersję deklaracji, gdyż możemy poprosić o jej dostarczenie pocztą.

5 . Ostatnim krokiem jest dokonanie wpłaty składki członkowskiej na podane poniżej konto:
 

 

35 1050 1272 1000 0023 2859 0977

 


MUSC POLAND
ul. Wiejska 168
42-512 Psary

 

UWAGA!
Wpłaty należy dokonać najpóźniej do dnia 15 maja tj. najpóźniej do 15 dnia od zakończenia corocznego Ogólnopolskiego naboru w miesiącu kwietniu.

 
Wysokość składek:

- osoby w wieku 18-65 lat – 200 zł
- osoby w wieku 16-17 lat (urodzone po 01.06.2000 r.) z wykupionym OU / osoby 65 + – 175 zł
- osoby poniżej 16 roku życia z wykupiony OU - 150 zł
- osoby niepełnoletnie bez wykupionego OU/ posiadacze karentów MUFC 
20 zł

Osoby niepełnoletnie mogą zdecydować o posiadaniu lub nie OU!

Są to składki roczne. W skład składki dla osoby pełnoletniej wchodzi członkostwo w OneUnited. 

Po zaksięgowaniu składki członkowskiej oraz otrzymaniu wypełnionej deklaracji, Zarząd podejmuje uchwałę o przyjęciu do MUSC PL.


Wszystkie osoby starające się o członkostwo w Manchester United Supporters Club Poland o dalszych krokach zostaną poinformowane mailowo.


W razie pytań zapraszamy do kontaktu mailowego: kontakt@musc.pl lub akozlowska@musc.pl