INFORMACJE

Pytanie: Jaką rolę pełni Zarząd MUSC PL?

Odpowiedź: Zarząd pełni funkcję reprezentacyjną Stowarzyszenia oraz kieruje pracami MUSC PL według statutu.

Pytanie: Jaką rolę pełni Komisja Rewizyjna MUSC PL?

Odpowiedź: Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad pracami Stowarzyszenia.

Pytanie: Czym jest Walne Zgromadzenie Członków?

Odpowiedź: Walne Zgromadzenie to ogół członków Stowarzyszenia. Każda osoba przyjęta do MUSC PL staje się jednocześnie członkiem Walnego Zgromadzenia.

Pytanie: Co oznacza "bezwzględna większość głosów"?

Odpowiedź: Bezwzględna większość głosów to taka, kiedy podczas głosowania nad konkretną sprawą (w tym wypadku wybór władz) otrzymujemy ponad 50% głosów (a dokładniej 50%+1).

Pytanie: Co oznacza "zwykła większość głosów"?

Odpowiedź: Zwykła większość głosów to taka, kiedy podczas głosowania więcej osób jest za konkretną sprawą (w tym przypadku uchwały).

Pytanie: Co jaki czas odbywają się wybory władz MUSC PL?

Odpowiedź: Wybory odbywają się co dwa lata.